Van PO naar VO

po-vo

Bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (VO) willen we graag dat het kind geen onderbreking ervaart in zijn ontwikkeling. Hiervoor worden afspraken gemaakt binnen de gemeente Dronten en Lelystad met de VO scholen. Hierbij gaat het erom dat bij de overgang de onderwijsbehoeften van kinderen in beeld zijn en worden overgedragen, zodat er sprake kan zijn van een doorlopende ontwikkeling.  In deze procedure zijn afspraken over advisering en toelating tot het VO opgenomen. Het doel van deze procedure is om alle leerlingen in Lelystad tijdig een passende onderwijsplek te bieden en daarmee een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces te vervullen. Alle afspraken in het kader van deze overstap worden vastgelegd in een document. Dit document zal jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. U kunt dit document hier downloaden.

Van PO naar VO Lelystad

Jaarlijks wordt er door de VO scholen in Lelystad een overzicht verspreid met daarop de data van de informatieavonden voor ouders, opendagen en inschrijfdata. De verschillende data zijn nu bekend en u kunt de poster hier downloaden.

Poster van PO naar VO Lelystad

Aanmeldingsroute Expertise Netwerk

Screenings- en testinstrumenten voor PrO-Lwo

Organisatiestructuur en afspraken PO-VO

Brief ministerie overgang PO/VO februari 2016

Basisschoolflyer over De Steiger (school voor praktijkonderwijs)

Arrangementsklas brochure  VO/VSO TL/Havo/VWO

Arrangementsklas brochure VO/VSO Basis/Kader

Ondersteuningsplan 2015-2018 SWVVO

Belangrijke data

Tafeltjesoverleg en Startbijeenkomst :                      08 november 2017 13:00 uur in de SGL 

Instructiemiddag voor leerkrachten/IB  PO:               10 januari 2018 14:30 uur (SGL-computer lokaal)

Inleverdata OKR aan het VO:                                    01 maart 2018 uiterlijke aanpassing advies in Digidoor 01-06-2018  

Invoeren leerlingen groep 7 in Digidoor:                    voor 15 juni 2018 

Data bijeenkomsten werkgroep (locatie Arcus):         12 oktober 2017, 23 november 2017, 25 januari 2018,

                                                                                    22 maart 2018

Data bijeenkomsten stuurgroep (locatie Rietlanden): 

Van PO naar VO Dronten

In de Notitie PO VO Dronten (26 mei 2015) kunt u meer lezen over Dronten.