mediatheek Eduvier

De Eduvier orthotheek, een introductie

Eduvier heeft in de loop der jaren, gestuurd door de verschillende begeleidings- en ondersteuningsvragen binnen het speciaal onderwijs (SO en VSO), een gespecialiseerde orthotheek opgebouwd. Basisscholen uit Lelystad en Dronten uit deze orthotheek boeken en materialen lenen.

De collectie is gevarieerd en up-to-date. Deze bestaat voornamelijk uit boeken en materialen gericht op gedragsproblematiek bij leerlingen (zoals deze zich onder andere kan voordoen bij leerlingen met autisme en adhd), informatieverwerkingsproblemen (denk aan NLD, dyslexie, dyscalculie) sociale vaardigheden, studievaardigheden, executieve functies, oplossingsgericht werken.

Daarnaast zijn er in de orthotheek boeken die helpend kunnen zijn om je werk als leerkracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren dan wel verder te ontwikkelen, met name waar het gaat om leerlingen met gedragsproblematiek of sociaal emotionele problematiek en waar het bijvoorbeeld gaat om het managen van je klas en hoe je invloed hebt op de groepsdynamiek.

Waar vind je de orthotheek?
De orthotheek bevindt zich aan de Schans 19-01.
Daar staan kasten met boeken, methodes en spelmaterialen.

Hoe kun je lenen uit de Eduvier-orthotheek?
Op de woensdag van 12.30 uur tot 16.30 uur is mevrouw Tijman op Smeijers aanwezig en kun je komen snuffelen in de orthotheek, lenen of om advies en/of ondersteuning te vragen met betrekking tot boeken en/of materialen. Ook zijn tips en adviezen met betrekking tot de aanschaf van boeken voor de orthotheek van harte welkom! Mevrouw Tijman op Smeijers kan je wegwijs maken in de kasten met boeken, methodes en spelmaterialen en eventueel met je meedenken/meezoeken naar een gewenst boek of methode of spelmateriaal.

Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de orthotheek niet toegankelijk.
Een catalogus van de beschikbare voorraad is een overzichtslijst in Excel. Je kunt in deze lijst zoeken naar een titel of auteur door middel van de zoekfunctie: control F.

Lijst orthotheek Eduvier voor POLD (003)

Vervolgens stuur je een mail naar mevrouw Tijman op Smeijers met het verzoek om het gewenste boek of materiaal voor je klaar te leggen bij de receptie. Als je dit vóór woensdag laat weten, dan ligt het vanaf die woensdag voor je klaar.

Mailadres voor alle vragen omtrent de orthotheek en lenen: orthotheek@eduvier.nl

Inleveren van geleende boeken/materialen kan bij de receptie en de uitleentermijn is 4 weken.

Mevrouw Tijman op Smeijers verwelkomt je graag een keer op de woensdagmiddag…