Vraag of advies

1. Check

 • Check eerst of er sprake is van een vraag op het niveau van de basisondersteuning of op het niveau van de extra ondersteuning van het schoolbestuur.
 • Zijn er ‘eigen’ interventies vanuit uw school(bestuur) gedaan?
 • Bespreek uw vraag ook in het ondersteuningsteam.
 • Is de casuscoördinatie afgesproken?
 •  Is er extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig of gewenst?

2. Ja? Neem contact op!

 • Mail de begeleider passend onderwijs van uw school met uw hulpvraag en geef aan hoe en wanneer u bereikbaar bent.
 • Kijk hier welke begeleider voor uw school aanspreekpunt is.
 • Bel alleen in zeer dringende gevallen .
 • De begeleider neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.

 

3. Uw hulpvraag in behandeling

 • De begeleider bespreekt indien nodig met u de hulpvraag .
 • De begeleider geeft haar inhoudelijke reactie binnen twee werkdagen.
 • Uw hulpvraag wordt geregistreerd op naam van de school/schoolbestuur. Registratie vindt plaats in CAAR, het beveiligde administratiesysteem van het samenwerkingsverband.

 

4. Open communicatie

 • Indien de hulpvraag om een actie vraagt geeft de begeleider duidelijk de stappen/aanpak aan bij de casuscoördinator binnen de school met de bijbehorende termijnen en betrokken medewerkers.
 • Alle leden van het ondersteuningsteam worden op de hoogte gebracht door de school.
 • De school dient altijd de ouders te informeren.

 

5. Evaluatie en afronding

 • Bij afronding van de hulpvraag informeert de begeleider altijd per mail. Ook als er sprake is geweest van telefonisch contact.
 • Wij vragen uw bevestiging van ontvangst en akkoord op de inhoud. Zo kunnen we de hulpvraag vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid afronden.
 • Afhankelijk van de vraag neemt de begeleider na vier weken contact op of het duidelijk is.

Jaarlijks is er daarnaast een tevredenheidonderzoek en dikwijls is er reflectie op het handelen door medewerkers zelf.