Screening en monitoring dyslexie

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie. Ook wordt van scholen verwacht dat zij onderwijsondersteuning bieden aan leerlingen met dyslexie (dyslexie zit altijd in de basisondersteuning). Soms is er sprake van een zeer ernstige vorm van dyslexie, waarbij er geen andere problematiek speelt. Dan kan diagnose en behandeling van deze dyslexie voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (7-13 jaar) is de gemeente verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van deze “ernstige enkelvoudige dyslexie” (EED). Het woord ‘ernstig’ betekent hierbij dat het kind, ook na een jaar van zeer intensieve ondersteuning, tot de 10% laagst scorenden behoort en hierdoor wordt belemmerd in het volgen van onderwijs. Het woord ‘enkelvoudig’ betekent hierbij dat er geen andere problematiek aan de orde is. Als kinderen een zwaardere zorgvraag hebben, of als er naast dyslexie nog een andere stoornis aan de orde is, dan is de afspraak dat eerst de bijkomende stoornis of beperking door een passende zorginstantie behandeld wordt, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling EED.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 lopen deze aanvragen voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie via het Samenwerkingsverband. Op deze manier zorgen we ervoor dat het kind, dat wegens ernstige lees- en spellingproblemen extra ondersteuning nodig heeft, deze ook inderdaad krijgt. De dyslexieketen school – gemeente – zorgaanbieder wordt verbeterd. Bovendien heeft het Samenwerkingsverband de taak om de dyslexiezorg als geheel te monitoren.

De routekaart, het aanvraagformulier en de bijbehorende vragenlijsten vindt u onder de downloads.

De contactpersoon is Ellen Gommer. Andere dyslexiedeskundigen van het Samenwerkingsverband zijn Hannah Buisman-Karst, Lisette Schuhmacher, Marjolein Sweep-Kijk in de Vegte, Simone van der Giessen en Martin Dijs. U vindt hun mailadressen en telefoonnummers op de website onder ‘ons team’.