Hulpvragen & werkwijze

Bij de begeleiders Passend onderwijs kunt u terecht voor:

A. Vraagbaak & helpdesk
B. Kennisnetwerk
C. toelaatbaarheid S(B)O (TLV)
D. (kort traject )Bemiddeling bij conflictsituaties

Extra ondersteuning door specialisten:

E. Consultatie (aanvullende expertise voor het ondersteuningsteam van de school) Passend onderwijs
F. Handelingsgericht diagnostiek & Advies (klassenobservatie, aanvullend specialistisch didactisch en pedagogisch onderzoek op verzoek van het ondersteuningsteam van de school). Klik hier meer informatie over Handelingsgerichte Diagnostiek.

G. Afstemming ‘op maat’ arrangementen

A, B, C, D = inzet vanuit dienstverlening samenwerkingsverband
E, F, G       = inzet via strippenkaart

Wie van de begeleiders Passend Onderwijs is aanspreekpunt voor uw school(bestuur)? Kijk hier voor het overzicht. Wilt u in contact komen met een specialist dan kunt u dit via de begeleider aanvragen!


Werkwijze bij hulpvragen

Hierbij treft u de werkwijze binnen ons samenwerkingsverband voor de volgende hulpvragen:

  1. Vraag of advies
  2. Aanvraag extra ondersteuning (consultatie of handelingsgericht onderzoek & advies en op maat arrangement door middel van het strippenkaartsysteem)
  3. Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Speciaal (Basis)Onderwijs S(B)O
  4. Van de voorschoolse periode naar de basisschool