Van PO naar VO.

po-vo

Bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (VO) willen we graag dat het kind geen onderbreking ervaart in zijn ontwikkeling. Hiervoor worden afspraken gemaakt binnen de gemeente Dronten en Lelystad met de VO scholen. Hierbij gaat het erom dat bij de overgang de onderwijsbehoeften van kinderen in beeld zijn en worden overgedragen, zodat er sprake kan zijn van een doorlopende ontwikkeling.

Van PO naar VO Dronten

In de Notitie PO VO Dronten (26 mei 2015) kunt u meer lezen over Dronten.

Van PO naar VO Lelystad

Jaarlijks wordt er door de VO scholen in Lelystad een overzicht verspreid met daarop de data van de informatieavonden voor ouders, opendagen en inschrijfdata. De verschillende data zijn nu bekend en u kunt de poster hier downloaden.

Poster van PO naar VO Lelystad

website van SWV VO  http://www.swvvo-lelystad.nl/

Arrangementsklas brochure VO/VSO TL/HAVO/VWO

Arrangementsklas brochure VO/VSO Basis/Kader

Organisatiestructuur en afspraken PO-VO