Overleg bij ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het OPP staan de doelen voor het einde van de schoolloopbaan en hoe /wat er nodig is om die te bereiken. Minimaal een keer per jaar wordt het OPP geƫvalueerd samen met ouders. Het OPP wordt door de school opgesteld en ouders moeten akkoord zijn; er moet op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd zijn. Ontbreekt er overeenstemming dan kan er een geschil zijn tussen de ouders en het betreffende schoolbestuur. Ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van het school/schoolbestuur als zij het niet eens zijn met de inhoud en vaststelling van het OPP. Ook als ouders het niet eens zijn met de uitvoering dan is de klachtenregeling van het school/schoolbestuur de meest geƫigende weg.