Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op school? U kunt als ouder met uw vragen over extra ondersteuning terecht bij de school van uw kind (de leerkracht of intern begeleider) maar ook bij het onderwijsloket. Het onderwijsloket helpt ouders om de juiste weg te vinden naar passend onderwijs voor uw kind binnen de huidige school of naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. Het onderwijsloket is een onderdeel van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten en geeft onafhankelijke voorlichting en advies. Ons samenwerkingsverband vindt dat ouders een belangrijke rol hebben bij de invulling en het kiezen van een passend onderwijsaanbod. Het is door alle termen, regels en procedures soms moeilijk om een gelijkwaardige partner te zijn. Wij helpen u graag samen met de school bij het bepalen wat een passende onderwijsplek is voor uw kind.

Met welke vragen kunt u terecht bij het onderwijsloket?

  • Mijn kind heeft op school extra begeleiding nodig. Wat zijn de mogelijkheden?
  • Mijn kind heeft een beperking en ik wil hem graag in de buurt naar school laten gaan. Hoe kan ik dat regelen?
  • School geeft aan dat een andere school misschien wel beter is voor mijn kind. Hoe zit dat?
  • Wat is eigenlijk speciaal onderwijs en het verschil met speciaal basis onderwijs?
  • Welke soorten scholen zijn er? Welke is geschikt voor mijn kind?