Organisatie

Binnen het samenwerkingsverband zijn twee werkeenheden actief, het Onderwijsloket en het Ondersteuningsbureau. Het samenwerkingsverband is een kleine organisatie omdat er voor gekozen is om de schoolbesturen aanzet te laten zijn voor de inrichting van passend onderwijs.

Onderwijsloket

Het Onderwijsloket verricht diensten voor de direct betrokken scholen op het niveau van extra ondersteuning. Diensten en inrichting op het niveau van basisondersteuning is een verantwoordelijk van de school, cq het schoolbestuur. Denk hierbij aan de functie van vraagbaak en helpdesk, het beschikbaar stellen en overdragen van kennis en expertise via een kennisnetwerk, de beoordeling van toelaatbaarheid voor speciaal (basis)onderwijs, bemiddeling bij conflicten tussen school, schoolbestuur en ouders en het afstemmen van ‘op maat’ arrangementen.

Vanuit het onderwijsloket zijn er ook specialisten beschikbaar (in ieder geval tot 1 augustus 2018)voor consultatie en handelingsgerichte diagnostiek en advies. Deze dienstverlening is een aanvulling op de deskundigheid van het ondersteuningsteam van de school. De specialist Passend onderwijs kan ook onderzoek doen en hierover advies geven aan de leerkracht en ouders. Er wordt dan een klassenobservatie uitgevoerd en indien nodig aanvullend specialistisch didactisch en pedagogisch onderzoek op verzoek van het ondersteuningsteam van de school. Op deze manier kan de school samen met de ouders meer informatie krijgen over de ondersteuning die nodig is voor de leerling.

Ondersteuningsbureau

De medewerkers van het ondersteuningsbureau ondersteunen structureel de kerntaken van het samenwerkingsverband. Denk hierbij aan secretariële ondersteuning van directie en bestuur, planning & control, beleidsonderzoek en beleidsadvies of projectmanagement.

Kijk hier voor meer informatie over de medewerkers van het Onderwijsloket en het Ondersteuningsbureau.

Klik hier voor de contactgegevens en bereikbaarheid.

Klik hier voor de evaluatie van de Dienstverlening SWV Lelystad/Dronten 2018