Zomervakantie 20 juli t/m 2 september 2018

In verband met de zomervakantie is ons kantoor gesloten van 20 juli t/m 2 september 2018. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot 3 september, kunt u van 20 juli t/m 27 juli en van 27 augustus t/m 31 augustus het volgende nummer bellen: 06-51750394. Van 27 juli t/m 27 augustus zijn wij niet bereikbaar. […]


Voorkom dat kleine rekenproblemen groot worden!

Ceciel Borghouts heeft tijdens deze bijeenkomst een tipje van de sluier onthuld over hoe er voorkomen kan worden dat kleine rekenproblemen groot worden.                                                        Veel leerlingen kampen met rekenproblemen. […]


3e en laatste bijeenkomst over de coachende rol van de intern begeleider

Laura Stroo heeft de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de werkgroep O&O&O& met ons gedeeld. In de bijgevoegde de link  de informatie. O&O&O& ontwikkelingen Mededelingen:  Enquête Dienstverlening Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten Aan het verzoek tot het invullen van de enquête over de dienstverlening van het SWV hebben bijna alle scholen gehoor gegeven. Waarvoor dank. […]


TOS-beleving door Kentalis

Ink Berber van der Scheer en Baukje de Jong (werkzaam als ambulant begeleidsters bij Kentalis) verzorgden een praktijkgerichte netwerkbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders  over het onderwerp TOS-beleving  (Taalontwikkelingsstoornis)  Heeft Jos een TOS 2 Deze TOS-beleving was een workshop in de vorm van een onderdompeling voor professionals die werken met kinderen met TOS. Aan de […]


Open dag KBC Lelystad

1 juni Open Dag KinderBehandelCentrum Lelystad Op 1 juni a.s. houdt het KinderBehandelCentrum (KBC) van Triade een open dag. Partners in onderwijs en zorg zijn van harte welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen. Naast een rondleiding, zal uitleg worden gegeven over de methodieken en de diagnostiek. In de verschillende ruimtes worden […]


1e bijeenkomst werkgroep dyslexie-onderwijs

De gemeente Lelystad heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gevraagd om per oktober 2017 de routing Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) over te nemen. Om de toeleiding na de eerste inrichting nog efficiënter te maken is meer samenwerking met de scholen en de zorgaanbieders nodig. Daarnaast is er behoefte aan meer ondersteuning op zorgniveau 3. Om […]


Stadsdeelbijeenkomst 17 april 2018

Prezi Staadsdeelbijeenkomst 17-04-2018 Mededelingen  TLV’s aanmelden voor 1 juni 2018 Enquête evaluatie SWV graag invullen voor 27 april 2018 Planning volgend schooljaar: Jaarplanning 2018-2019   Good Practice OBS de Tjalk Ilona Peschel en Maureen van den Bos-Veen prezi scrumbord Tjalk good practice   Sterk in de Klas Annouschka Brinkman en Janneke Wolting Sterk in de Klas ambulant aanmeldformulier […]


IB Directie overleg 12-04-2018

IB Directie overleg 12-04-2018 (PDF) Mededelingen  TLV’s aanmelden voor 1 juni 2018 Enquete evaluatie SWV graag invullen Planning volgend schooljaar Jaarplanning 2018-2019 Moet er een andere naam gegeven worden aan het ib/directie overleg? We zien ideeën graag tegemoet! Tussenvoorziening VO-VSO en een expertisenetwerk inrichten, Jacqueline Schoones Flyer Tussenvoorziening VO versie 10-4-18 Tlv’s/monitoring, Hannah Karst Waar […]


Vergadering ondersteuningsplanraad (OPR)

Op donderdag 22 maart is de OPR weer bij elkaar gekomen. Ditmaal om te praten over de schoolondersteuningsprofielen en de route die wordt gelopen om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan een bijzonder jubileum! In juni staat onze volgende en laatste OPR van dit schooljaar gepland.