Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen

Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen. Het doel van deze facultatieve bijeenkomst was het vergroten van de kennis over doubleren, waarbij met name vanuit literatuur gekeken is naar effecten van zitten blijven. Het is belangrijk om deze kennis mee te nemen in de besluitvorming over het wel of niet zitten blijven van […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 20 november 2018

Samenwerking in de wijk versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften Prezi Netwerkbijeenkomst Lelystad 20-11-2018 Na de opening en welkom was er gelegenheid voor uitwisseling van foto’s waar scholen TROTS op zijn. Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente) hebben uitleg gegeven over het proces van het updaten van het SOP en de vragenlijst die de […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 15 november 2018

Samenwerking in de wijk versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften 2018-11-15 netwerkbijeenkomst Dronten Na de opening en welkom was er gelegenheid voor uitwisseling van foto’s waar scholen TROTS op zijn. Hierbij een kleine bloemlezing:     Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente) hebben uitleg gegeven over het proces van het updaten van het SOP en […]


Vergadering ondersteuningsplanraad (OPR)

Op donderdag 1 oktober 2018 is de OPR weer bij elkaar gekomen.Deze keer was ons overkoepelende thema het schoolondersteuningsprofiel. We hebben informatie met elkaar uitgewisseld en gekeken naar het dekkend aanbod van ons samenwerkingsverband.


4 oktober 2018 gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten

Wat een mooie opkomst was er op 4 oktober 2018 bij de eerste gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten van het schooljaar 2018-2019. Naast intern begeleiders en directies uit Lelystad en Dronten, mochten wij ook collega’s verwelkomen uit overige samenwerkingsverbanden.Het jaarthema voor het schooljaar 2018-2019 is de veranderende rol van de IB’er. Dit thema zal (net […]


IB bijeenkomst Dyslexie 24 september 2018

Bij deze inhoudelijke bijeenkomst over lees-/spellingproblemen en dyslexie waren naast intern begeleiders, ook taal-/leescoördinatoren, leerkrachten en dyslexiespecialisten van het SWV aangeschoven. Vanuit de dyslexiemonitors,  de gesprekken in de werkgroep dyslexie-onderwijs en de andere overlegorganen lijkt er duidelijk behoefte te zijn aan een brede aanpak van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Na een duidelijke begripsafbakening en standpuntbepaling kwam […]


Bezoek van de Raad van Toezicht 20 september 2018

Op donderdag 20 september waren de leden van de Raad van Toezicht (mw. Van Hees, dhr. Roeten en dhr. Soomers) van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Lelystad Dronten op bezoek bij het scholeneiland (Dukdalf/Zevensprong/Klimboom) aan het beursplein. Bij het bezoek waren vanuit de scholen aanwezig: Adrietta Bos (directie de Zevensprong) Ludo van Doornik (directie de Klimboom) […]


Informatie ochtend voor nieuwe intern begeleiders en directieleden 13 september 2018

Op deze ochtend hebben we een groot aantal nieuwe intern begeleiders en directieleden uit Lelystad en Dronten mogen informeren over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Alle informatie die op deze ochtend gegeven is kunt u terug vinden in de prezi die hieronder staat, tevens staan hier de factsheets die uitgedeeld zijn. https://prezi.com/w3-axlxwxadj/informatie-nieuwe-directie-en-intern-begeleiders/ Basisondersteuning dyslexie.definitief […]


Nieuwsbrief augustus 2018 De routing EED, die nu sinds bijna een jaar door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gefaciliteerd wordt ten behoeve van de scholen in Lelystad, is door de kinderziekten heen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de recente knelpunten en op handen zijnde oplossingen. Om ook de behoefte aan ondersteuning op zorgniveau 3 […]