Raad van Toezicht bezoekt De Huif

Vandaag hebben de leden van de Raad van Toezicht dhr. H. Soomers, mevr. M. van Hees en dhr. B. Roeten en de directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten mevr. M.  van Amerongen-Romeijn een bezoek gebracht aan de educatieve zorgboerderij De Huif. Daar werd informatie gegeven door de coördinator van het arrangement dhr. G. […]


PBS in Lelystad

TROTS!!!!!!!!!!!!!! Trots zijn we op de collega’s binnen Lelystad die het certificaat “Interne coach PBS”                  hebben behaald. Binnen hun eigen school (OBS de Vuurtoren, OBS de Driemaster, OBS de Albatros) hebben zij een groot aandeel in het implementeren van PBS. Alle drie de scholen zijn inmiddels opgenomen […]


Netwerkbijeenkomst 11 april 2019 Dronten

Elk kind een passende onderwijsplek Het lijkt een open deur dat goed samenwerken het succes van passend onderwijs bepaalt. Toch lijkt samenwerken niet altijd vanzelfsprekend, laat staan succesvol. De basis is “Elkaar leren kennen”. Wie willen we allemaal leren kennen? Wie moet ons kennen? Wat moeten ze van ons weten? Hoe bereiken we iedereen? Spreken […]


Coachingstraject op het Wilgerijs in Dronten

Erwin van der Land draait een groep 6/7/8 op basisschool Het Wilgerijs in Dronten. Van november 2018 tot en met maart 2019 hebben Erwin en zijn twee bovenbouwcollega’s een coachingstraject gevolgd bestaande uit 8 bijeenkomsten. De coaches waren: Marjolein Sweep en Martin Dijs.  


Netwerkbijeenkomst Lelystad 9 april 2019

Elk kind een passende onderwijsplek Het lijkt een open deur dat goed samenwerken het succes van passend onderwijs bepaalt. Toch lijkt samenwerken niet altijd vanzelfsprekend, laat staan succesvol. De basis is “Elkaar leren kennen”. Wie willen we allemaal leren kennen? Wie moet ons kennen? Wat moeten ze van ons weten? Hoe bereiken we iedereen? Spreken […]


Vergadering Ondersteuningsplanraad (OPR)

Op 25 januari 2019 vond de OPR vergadering plaats bij de Zevenster in Lelystad. Er is gesproken over de invulling van de functie van secretaris, de monitor 2018 en er is een gesprek geweest met de raad van toezicht van het SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, waarin de raad van toezicht de OPR bevraagd heeft op […]


Review

Wat ontzettend gaaf dat ik een leerkracht van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten mocht interviewen over het effect van de extra ondersteuning van Passend Onderwijs. Wat een mooie gedragsverandering heb ik mogen zien bij deze leerling in deze klas bij deze leerkracht. Zowel de leerkracht als de leerling hebben handvatten gekregen om weer verder samen […]


Positive Behavior

  (S) Positive behavior Support Lelystad     Buitenlands onderzoek naar SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school. Eén daarvan is de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen, leerkrachten en ouders. OBS de Vuurtoren in Lelystad is in schooljaar 2015-2016 […]


IB Bijeenkomst 5 & 7 maart 2019 de veranderende rol van de intern begeleider

  De veranderende rol van de Intern Begeleider   Doel   van deze bijeenkomst: Intern begeleiders ontwikkelen deze ochtend een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school. Korte terugblik op de stappen die gezet zijn richting de veranderende […]