IB Bijeenkomst 5 & 7 maart 2019 de veranderende rol van de intern begeleider

  De veranderende rol van de Intern Begeleider   Doel   van deze bijeenkomst: Intern begeleiders ontwikkelen deze ochtend een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school. Korte terugblik op de stappen die gezet zijn richting de veranderende […]


Sleutel tot succes

Sleutel tot succes Vorig schooljaar zijn we gestart met het verleggen van de focus op leerlinggedrag naar de focus op leerkrachtgedrag. Inmiddels staat er in alle nieuwe begeleidingsplannen minimaal een leerkrachtdoel. Mooi om te zien is dat scholen in hun aanvragen nu ook andere vraagstellingen bij het onderwijsloket neerleggen. Vragen die voorheen werden gesteld waren […]


Ondersteuningsplan 2019 2023

Het ondersteuningsplan 2019-2013 ‘Samen realiseren we passend onderwijs in Lelystad en Dronten’ beschrijft de uitdagingen voor de komende vier jaar. Voor ons ligt er een grote gezamenlijke opdracht omdat, helaas nog steeds, meer kinderen dan landelijk gebruik maken van onze specialistische voorzieningen. Passend onderwijs blijft zich de komende jaren ontwikkelen en verbeteren. Ons samenwerkingsverband zal […]


De Poolster en De Vlieger werken samen aan expertise centrum NT-2

In samenwerking met Passend Onderwijs zijn Taalschool De Poolster in Lelystad en AZC schoolDe Vlieger in Dronten samen op weg om de kennis en expertise die zij hebben op het gebied van NT-2 te bundelen en te delen met het werkveld op de reguliere scholen in Lelystad en Dronten. NT-2 is Nederlandse les voor kinderen […]


Uitwisselingsmarkt voorschools-basisschool

De eerste facultatieve bijeenkomst van 2019 stond in het teken van de uitwisseling tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen van Dronten en Lelystad. In congrescentrum de Pijler in Lelystad werd op 14 januari j.l. tussen 13.30 uur en 15.30 uur een uitwisselingsmarkt gehouden. Intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren en leerkrachten onderbouw gingen in gesprek met pedagogisch medewerksters, therapeuten, […]


Uitnodiging 17 januari 2019 Kenniscollege Executieve functies Hoogbegaafde leerlingen Lelystad Hoogbegaafd

Uitnodiging LHB kenniscollege 17 januari


Op de valreep verschijnt deze laatste Dyslexie-Nieuwsbrief van het jaar 2018. Waarin we terugkijken op wat is gerealiseerd in 2018 en vooruitkijken naar de plannen voor 2019. Met daarbij het beste te wensen voor 2019: persoonlijke wensen voor de privésituatie en professionele wensen voor op school! Een aantal van deze professionele wensen zijn gedeeld tijdens […]


Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen

Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen. Het doel van deze facultatieve bijeenkomst was het vergroten van de kennis over doubleren, waarbij met name vanuit literatuur gekeken is naar effecten van zitten blijven. Het is belangrijk om deze kennis mee te nemen in de besluitvorming over het wel of niet zitten blijven van […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 20 november 2018

Samenwerking in de wijk versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften Prezi Netwerkbijeenkomst Lelystad 20-11-2018 Na de opening en welkom was er gelegenheid voor uitwisseling van foto’s waar scholen TROTS op zijn. Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente) hebben uitleg gegeven over het proces van het updaten van het SOP en de vragenlijst die de […]