Bijeenkomst digidoor(zorg) 3 oktober 2016

Maandag 3 oktober was de eerste trainingsbijeenkomst voor Digidoor(zorg) in Dronten. Hierbij waren IB’ers uit Dronten aanwezig, die uitleg kregen over het werken met Digidoor. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en het wegnemen van eventuele knelpunten. In Dronten wordt er gewerkt met het administratieprogramma Parnassys wat goed aansluit bij het overdrachtsprogramma Digidoor(zorg). De […]


Arrangement SO ‘Een kijkje in de Dokter Herman Bekiusschool’

Op 10 oktober 2016 hebben Ingrid Willems (orthopedagoog) en Nicoline Sissing (IB-er) van de Dokter Herman Bekiusschool verteld over de drie klimaten binnen de school en over plaatsing SO en terugplaatsing naar het basisonderwijs. Voor meer informatie klik op studiedag-eduvier-10-oktober-2016            


Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte!

Passend Onderwijs is regelmatig in het nieuws. Denk aan de negende voortgangsrapportage die voor de zomervakantie door de Kamer is geleid, het thuiszitterspact o.l.v. Marc Dullaert, de internetconsultatie over voorgestelde wetswijzigingen en de voorgestelde wijzigingen m.b.t. instemmingsbevoegdheid ouders bij het OPP (ontwikkelingsperspectief). Regelmatig is daarbij de discussie over het effect van de invoering van Passend Onderwijs […]


Thema netwerkbijeenkomst 28 september Route V(S)O

28 september 2016 was er een goede opkomst bij de voorlichting over de mogelijkheden met betrekking tot de route naar het V(S)O. Het eerste deel werd gevuld door Erna Grootjen en Jouke Mellema. Vervolgens hebben Pieter Spronkers en Gerhard Straatsma boeiend verteld over de arrangementsklas en de mogelijke ontwikkelingen. Als afsluiting is er door Erna […]


Procesbeschrijving Handelingsgerichte Diagnostiek

Het is de hoogste tijd om Handelingsgerichte Diagnostiek onder de aandacht te brengen! Het kind en de leerkracht staan centraal in deze manier van werken. Wij ondersteunen leerkrachten en leerlingen om hen weer in hun kracht te zetten. Samen werken we aan kwalitatief sterk onderwijs, denken we in mogelijkheden en proberen we de onderwijsbehoeften van de […]


Data informatieavonden, open- en inschrijfdagen VO bekend.

Jaarlijks wordt er door de VO scholen in Lelystad een overzicht verspreid met daarop de data van de informatieavonden voor ouders, opendagen en inschrijfdata. De verschillende data zijn nu bekend en u kunt de poster hier downloaden.  


2e IB bijeenkomst in Lelystad

Donderdag 15 september is de 2e IB bijeenkomst in Lelystad geweest met wederom enthousiaste IB-ers uit zowel Lelystad als Dronten. Klik op de onderstaande link om de prezi van dinsdag 13 september & donderdag 15 september te bekijken.   Ook is er in deze bijeenkomst aandacht besteed aan het naderende afscheid van Munda Tromp, Intern Begeleider van ’t Schrijverke. Zij […]


Positive Behavior Support

OBS de Vuurtoren is in schooljaar 2015-2016 enthousiast gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Buitenlands onderzoek naar SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) laat zien dat de aanpak positieve […]


1e IB bijeenkomst Lelystad-Dronten

Dinsdag 13 september is de 1e IB bijeenkomst in Dronten geweest met enthousiaste IB-ers uit zowel Lelystad als Dronten. Deze bijeenkomst wordt donderdag 15 september 2016 herhaald in Lelystad in Wijkcentrum Zuiderzee van 09.00-11.00 uur. Via dit bericht volgt donderdag ook het verslag in prezivorm.