4 oktober 2018 gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten

Wat een mooie opkomst was er op 4 oktober 2018 bij de eerste gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten van het schooljaar 2018-2019. Naast intern begeleiders en directies uit Lelystad en Dronten, mochten wij ook collega’s verwelkomen uit overige samenwerkingsverbanden.Het jaarthema voor het schooljaar 2018-2019 is de veranderende rol van de IB’er. Dit thema zal (net […]


IB bijeenkomst Dyslexie 24 september 2018

Bij deze inhoudelijke bijeenkomst over lees-/spellingproblemen en dyslexie waren naast intern begeleiders, ook taal-/leescoördinatoren, leerkrachten en dyslexiespecialisten van het SWV aangeschoven. Vanuit de dyslexiemonitors,  de gesprekken in de werkgroep dyslexie-onderwijs en de andere overlegorganen lijkt er duidelijk behoefte te zijn aan een brede aanpak van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Na een duidelijke begripsafbakening en standpuntbepaling kwam […]


Bezoek van de Raad van Toezicht 20 september 2018

Op donderdag 20 september waren de leden van de Raad van Toezicht (mw. Van Hees, dhr. Roeten en dhr. Soomers) van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Lelystad Dronten op bezoek bij het scholeneiland (Dukdalf/Zevensprong/Klimboom) aan het beursplein. Bij het bezoek waren vanuit de scholen aanwezig: Adrietta Bos (directie de Zevensprong) Ludo van Doornik (directie de Klimboom) […]


Informatie ochtend voor nieuwe intern begeleiders en directieleden 13 september 2018

Op deze ochtend hebben we een groot aantal nieuwe intern begeleiders en directieleden uit Lelystad en Dronten mogen informeren over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Alle informatie die op deze ochtend gegeven is kunt u terug vinden in de prezi die hieronder staat, tevens staan hier de factsheets die uitgedeeld zijn. https://prezi.com/w3-axlxwxadj/informatie-nieuwe-directie-en-intern-begeleiders/ Basisondersteuning dyslexie.definitief […]


Nieuwsbrief augustus 2018 De routing EED, die nu sinds bijna een jaar door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gefaciliteerd wordt ten behoeve van de scholen in Lelystad, is door de kinderziekten heen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de recente knelpunten en op handen zijnde oplossingen. Om ook de behoefte aan ondersteuning op zorgniveau 3 […]


Zomervakantie 20 juli t/m 2 september 2018

In verband met de zomervakantie is ons kantoor gesloten van 20 juli t/m 2 september 2018. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot 3 september, kunt u van 20 juli t/m 27 juli en van 27 augustus t/m 31 augustus het volgende nummer bellen: 06-51750394. Van 27 juli t/m 27 augustus zijn wij niet bereikbaar. […]


Voorkom dat kleine rekenproblemen groot worden!

Ceciel Borghouts heeft tijdens deze bijeenkomst een tipje van de sluier onthuld over hoe er voorkomen kan worden dat kleine rekenproblemen groot worden.                                                        Veel leerlingen kampen met rekenproblemen. […]


3e en laatste bijeenkomst over de coachende rol van de intern begeleider

Laura Stroo heeft de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de werkgroep O&O&O& met ons gedeeld. In de bijgevoegde de link  de informatie. O&O&O& ontwikkelingen Mededelingen:  Enquête Dienstverlening Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten Aan het verzoek tot het invullen van de enquête over de dienstverlening van het SWV hebben bijna alle scholen gehoor gegeven. Waarvoor dank. […]


TOS-beleving door Kentalis

Ink Berber van der Scheer en Baukje de Jong (werkzaam als ambulant begeleidsters bij Kentalis) verzorgden een praktijkgerichte netwerkbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders  over het onderwerp TOS-beleving  (Taalontwikkelingsstoornis)  Heeft Jos een TOS 2 Deze TOS-beleving was een workshop in de vorm van een onderdompeling voor professionals die werken met kinderen met TOS. Aan de […]


Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief