Ontwikkelingsperspectief, het delen van kennis rondom de inzet, inhoud en functie van het OPP


Datum:

Op 12 februari 2020 heeft de OPP-bijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders plaats gevonden in de Pijler in Lelystad. Het programma is samengesteld in gezamenlijk overleg met de ambassadeurs van de verschillende stichtingen van het SWV.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doel.jpg

Het doel van deze bijeenkomst was het delen van kennis rondom de inzet en inhoud van het OPP.

  • De deelnemers kennen de wettelijke kaders en kunnen deze delen in het werkveld 
  • De deelnemers weten wat orthodidactisch handelen is en hoe dit goed beschreven wordt
  • De deelnemers weten wat een goede evaluatie inhoudt
  • De deelnemers weten hoe nieuwe doelen opgesteld kunnen worden

Specifieke aandacht hierbij ging naar het orthodidactisch handelen en good practices.

Na afloop van de bijeenkomst hebben een aantal deelnemers nog van de gelegenheid gebruikt gemaakt om te netwerken en elkaar te bevragen.

Onder het verslag bijlagen die meegestuurd waren bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Evaluatie 12-02-2020 ontwikkelingsperspectief

  • Uw gegevens