Terugblik webinar OPP gedrag

Download hier de powerpoint Op 28 oktober staat het onderwerp ‘OPP Gedrag’ op de agenda. Nadat er vorig schooljaar twee bijeenkomsten over OPP orthodidactiek zijn geweest willen we ons dit jaar buigen over gedrag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel de intern begeleiders als de leerkrachten. Vanwege de Corona maatregelen hebben we gekozen om dit […]


POLDerplan werkwijze extra ondersteuning

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijs. Hij of zij is de sleutel in de klas met een grote invloed op het kind. Passend Onderwijs Lelystad Dronten wil hier bij de werkwijze voor extra ondersteuning, meer invulling aan geven. De driehoek van leerkracht, leerling en ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar. Met deze uitgangspunten richten […]


Bijeenkomsten POLD najaar 2020

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zullen de gezamenlijke bijeenkomsten vanuit POLD tot januari 2021 fysiek geen doorgang vinden. Gedeeltelijk worden hiervoor alternatieven aangeboden. Lees verder


Nieuwbrief Dyslexie zomer 2020

Editie: zomer 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie zomer  2020. Wat een bizarre periode hebben we achter de rug. Een periode van extremen in deze Coronatijd: sommige leerlingen hebben nauwelijks hinder ondervonden van de quarantaine of hebben zelfs genoten van de rust thuis. Anderen zijn voor scholen buiten beeld gebleven en hebben nauwelijks schoolwerk kunnen […]


Positive behavior: TROTS

Organisaties bouwen bruggen: PBS & scholen & Buurtzorg teams Scholen die werken vanuit de principes van PBS ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van positief gedrag. PBS staat voor Positive Behaviour Support. Scholen gebruiken deze aanpak in het samen als team mét kinderen en ouders zorgen voor een fijne school (en een fijne wijk) voor iedereen. […]


Hoe om te gaan met aanmelding voor onderzoek/behandeling EED tot de zomer?

Leerlingen, die na het meetmoment van januari 2020 in het tweede traject ondersteuningsniveau 3 zijn gestart, hebben door de lockdown mogelijk te maken gehad met een onderbreking van deze extra hulp. Er zijn twee manieren om het leesdossier van de leerling toch op orde te krijgen bij een vermoeden van EED en aangetoonde overmacht: CITO […]


Factsheet dyslexie/EED-keten mei 2020

Na tweeënhalf jaar screening van de EED aanvragen en monitoring van de EED keten is het tijd om de balans op te maken. – Wat is ons uitgangspunt?– Wat hebben we – gezamenlijk – gerealiseerd?– Waar staan we nu?– Waar willen we naar toe? Dus kijk snel verder!


Positive Behavior Support we kunnen het alleen maar samen doen

Help elkaar een beetje, we zijn met 17 miljoen mensen en we kunnen dit alleen maar SAMEN doen.’ zei premier Rutte onlangs tijdens een corona-persconferentie. Kinderen willen graag actief mee helpen. Scholen die werken vanuit de principes van PBS ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van positief gedrag. Scholen gebruiken deze aanpak in het samen als […]


SAMEN zorgen voor een veilige en fijne thuis-leer-werk-woon omgeving voor iedereen!

Volgens ons zagen we het allemaal aankomen, het verlengen van de huidige maatregelen tot en met dinsdag 28 april. Samen dragen we bij aan de veiligheid door thuis te blijven en afstand te houden… Hoe helpen we elkaar om het goed te (blijven) hebben met elkaar in en om het eigen huis én wat helpt […]