Netwerkbijeenkomst Dronten en Lelystad maart 2021

0:00​ Agenda 0:13​ Inleiding 6:03​ Resultaten Passend Onderwijs 2020 24:25​ Ondersteuningsplan / Uitdaging 224:59​ ONT 31:52​ Ziezon (OZL) 35:05​ Uitdaging 4 35:15​ JGZ – PGO (7) 38:53​ Welzijn Lelystad 42:33​ Leerplicht Dronten 44:11​ MEEdoen in het onderwijs 47:04​ Uitdaging 5 47:29​ IVH 48:53​ KBC De Beestenboel Dronten 53:01​ De Leerroute Lelystad 57:36​ Dakpanklas TL/HAVO op […]


Vacature lid raad van toezicht

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten is op zoek naar een lid voor de raad van toezicht. Bent u geïnteresseerd in deze functie? Mail dan uw motivatiebrief en curriculum vitae naar vacature@pold.nl U kunt reageren tot uiterlijk 7 april 2021. De volledige profielschets treft u aan via onderstaande link of bij het tabblad “Over Ons-Vacatures”. Klik […]


Workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’

Moeilijk lerend…. Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend? Op 10 maart vond de workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’ plaats. In deze workshop kwam aan de orde welke implicaties een lage cognitie heeft voor de ontwikkeling van een kind, hoe je deze leerlingen signaleert, het lesstofaanbod hierop aanpast en hoe je dit vorm geeft in […]


Online Leesconvent Dyslexie en Leesondersteuning niveau 3-4

Woensdag 20 januari 2021 werd het 1e Lelystadse Leesconvent gehouden over dyslexie en leesondersteuning op niveau 3-4. Deze bijzondere online bijeenkomst werd georganiseerd door POLD met medewerking van Mevr. Dr. F. Scheltinga, het RID, de IJsselgroep en de werkgroep dyslexie-onderwijs Lelystad. Ruim zestig leerkrachten, intern begeleiders en leesspecialisten schreven zich in. Het initiatief leek hiermee […]


Netwerkbijeenkomsten POLD 25 maart en 30 maart 2021

De blijvende veiligheid van ons allen heeft tijdens de lockdown onverminderd onze aandacht. Dit maakt dat de bijeenkomsten van 25 maart en 30 maart 2021 fysiek geen doorgang vinden.    Via onze website www.passendonderwijslelystaddronten.nl zult u op de hoogte gehouden worden hoe wij de bijeenkomsten vorm zullen gaan geven.


Handelingsgerichte diagnostiek

Graag willen we onze procesbeschrijving van de Handelingsgerichte Diagnostiek onder de aandacht brengen. We hebben gezorgd voor een update en een betere duiding van het proces met deze geactualiseerde versie. Samen werken we aan kwalitatief sterk onderwijs waarbij de hulpvraag ten behoeve van het kind centraal staat om de leerkracht en de leerling in hun […]


Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020

Editie: winter 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020. We zijn net opnieuw in lock-down en er komt weer veel op het onderwijs af. Praktische afronding voor de kerst en het opstarten van het online-onderwijs gaan gepaard met zorgen over de leerlingen, die opnieuw buiten beeld dreigen te raken.  Een nieuwsbrief Dyslexie heeft dan […]


Terugblik webinar OPP gedrag

Download hier de powerpoint Op 28 oktober staat het onderwerp ‘OPP Gedrag’ op de agenda. Nadat er vorig schooljaar twee bijeenkomsten over OPP orthodidactiek zijn geweest willen we ons dit jaar buigen over gedrag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel de intern begeleiders als de leerkrachten. Vanwege de Corona maatregelen hebben we gekozen om dit […]


POLDerplan werkwijze extra ondersteuning

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijs. Hij of zij is de sleutel in de klas met een grote invloed op het kind. Passend Onderwijs Lelystad Dronten wil hier bij de werkwijze voor extra ondersteuning, meer invulling aan geven. De driehoek van leerkracht, leerling en ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar. Met deze uitgangspunten richten […]