IB Bijeenkomst Dronten & Lelystad 3 maart 2020

Jaarthema IB bijeenkomsten 2019-2020: Versterken van de samenwerking onderwijs – jeugdhulp, ten einde optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en expertise en passend onderwijs te realiseren. Oktober 2019: De lezing van Vera Jansen spitste zich toe op de verantwoordelijkheden en taken van de leden van ondersteuningsteam/basisteam, dat wat binnen de invloedssfeer van de intern […]Netwerkbijeenkomst Dronten 2 april 2020IB Bijeenkomst Dronten en Lelystad 12 mei 2020