Op zoek naar traject begeleiders ‘Lelystad Hoogbegaafd’

De onderwijsstichtingen SCHOOL, SCPO en SKO ontwikkelen gezamenlijk een passend onderwijsaanbod waar hoogbegaafde leerlingen voor één dag per week aan een speciaal onderwijsarrangement kunnen deelnemen. Het arrangement heeft als doel om het plusaanbod dat er nu al voor de doelgroep is, te verdiepen. Door daarbij samen te werken aan een stedelijk aanbod willen de besturen […]


IB netwerk Lelystad

Hiekje Dijs en Miranda Valkhof van Welzijn Lelystad hebben een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het onderzoek naar het gebruik van het preventie aanbod op de basisscholen in Lelystad. SIV presentatie                     Marieke Roozeboom en Linda Scholten van het JGT hebben ons geïnformeerd over de veranderingen […]


Arrangement SO ‘Een kijkje in de Dokter Herman Bekiusschool’

Op 10 oktober 2016 hebben Ingrid Willems (orthopedagoog) en Nicoline Sissing (IB-er) van de Dokter Herman Bekiusschool verteld over de drie klimaten binnen de school en over plaatsing SO en terugplaatsing naar het basisonderwijs. Voor meer informatie klik op studiedag-eduvier-10-oktober-2016