Nieuwbrief Dyslexie zomer 2020

Editie: zomer 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie zomer  2020. Wat een bizarre periode hebben we achter de rug. Een periode van extremen in deze Coronatijd: sommige leerlingen hebben nauwelijks hinder ondervonden van de quarantaine of hebben zelfs genoten van de rust thuis. Anderen zijn voor scholen buiten beeld gebleven en hebben nauwelijks schoolwerk kunnen […]


Hoe om te gaan met aanmelding voor onderzoek/behandeling EED tot de zomer?

Leerlingen, die na het meetmoment van januari 2020 in het tweede traject ondersteuningsniveau 3 zijn gestart, hebben door de lockdown mogelijk te maken gehad met een onderbreking van deze extra hulp. Er zijn twee manieren om het leesdossier van de leerling toch op orde te krijgen bij een vermoeden van EED en aangetoonde overmacht: CITO […]


Factsheet dyslexie/EED-keten mei 2020

Na tweeënhalf jaar screening van de EED aanvragen en monitoring van de EED keten is het tijd om de balans op te maken. – Wat is ons uitgangspunt?– Wat hebben we – gezamenlijk – gerealiseerd?– Waar staan we nu?– Waar willen we naar toe? Dus kijk snel verder!


Dyslexie Nieuws Lelystad

De laatste nieuwsbrief is al even geleden, maar we pakken graag de draad weer op. In deze update informeren we jullie over de ontwikkelingen in 2019. Daarin is onze aandacht uitgegaan naar het vervolg van de LEA 2019-2022, de OAB, waar onze verzoeken naar omgeleid zijn. Eén van de constateringen uit de Monitor 2018 is […]


Uitwisselingsmarkt voorschools-basisschool

De eerste facultatieve bijeenkomst van 2019 stond in het teken van de uitwisseling tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen van Dronten en Lelystad. In congrescentrum de Pijler in Lelystad werd op 14 januari j.l. tussen 13.30 uur en 15.30 uur een uitwisselingsmarkt gehouden. Intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren en leerkrachten onderbouw gingen in gesprek met pedagogisch medewerksters, therapeuten, […]


Op de valreep verschijnt deze laatste Dyslexie-Nieuwsbrief van het jaar 2018. Waarin we terugkijken op wat is gerealiseerd in 2018 en vooruitkijken naar de plannen voor 2019. Met daarbij het beste te wensen voor 2019: persoonlijke wensen voor de privésituatie en professionele wensen voor op school! Een aantal van deze professionele wensen zijn gedeeld tijdens […]


Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen

Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen. Het doel van deze facultatieve bijeenkomst was het vergroten van de kennis over doubleren, waarbij met name vanuit literatuur gekeken is naar effecten van zitten blijven. Het is belangrijk om deze kennis mee te nemen in de besluitvorming over het wel of niet zitten blijven van […]


IB bijeenkomst Dyslexie 24 september 2018

Bij deze inhoudelijke bijeenkomst over lees-/spellingproblemen en dyslexie waren naast intern begeleiders, ook taal-/leescoördinatoren, leerkrachten en dyslexiespecialisten van het SWV aangeschoven. Vanuit de dyslexiemonitors,  de gesprekken in de werkgroep dyslexie-onderwijs en de andere overlegorganen lijkt er duidelijk behoefte te zijn aan een brede aanpak van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Na een duidelijke begripsafbakening en standpuntbepaling kwam […]


Nieuwsbrief augustus 2018 De routing EED, die nu sinds bijna een jaar door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gefaciliteerd wordt ten behoeve van de scholen in Lelystad, is door de kinderziekten heen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de recente knelpunten en op handen zijnde oplossingen. Om ook de behoefte aan ondersteuning op zorgniveau 3 […]