Dyslexie Nieuws Lelystad

De laatste nieuwsbrief is al even geleden, maar we pakken graag de draad weer op. In deze update informeren we jullie over de ontwikkelingen in 2019. Daarin is onze aandacht uitgegaan naar het vervolg van de LEA 2019-2022, de OAB, waar onze verzoeken naar omgeleid zijn. Eén van de constateringen uit de Monitor 2018 is […]


Uitwisselingsmarkt voorschools-basisschool

De eerste facultatieve bijeenkomst van 2019 stond in het teken van de uitwisseling tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen van Dronten en Lelystad. In congrescentrum de Pijler in Lelystad werd op 14 januari j.l. tussen 13.30 uur en 15.30 uur een uitwisselingsmarkt gehouden. Intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren en leerkrachten onderbouw gingen in gesprek met pedagogisch medewerksters, therapeuten, […]


Op de valreep verschijnt deze laatste Dyslexie-Nieuwsbrief van het jaar 2018. Waarin we terugkijken op wat is gerealiseerd in 2018 en vooruitkijken naar de plannen voor 2019. Met daarbij het beste te wensen voor 2019: persoonlijke wensen voor de privésituatie en professionele wensen voor op school! Een aantal van deze professionele wensen zijn gedeeld tijdens […]


Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen

Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen. Het doel van deze facultatieve bijeenkomst was het vergroten van de kennis over doubleren, waarbij met name vanuit literatuur gekeken is naar effecten van zitten blijven. Het is belangrijk om deze kennis mee te nemen in de besluitvorming over het wel of niet zitten blijven van […]


IB bijeenkomst Dyslexie 24 september 2018

Bij deze inhoudelijke bijeenkomst over lees-/spellingproblemen en dyslexie waren naast intern begeleiders, ook taal-/leescoördinatoren, leerkrachten en dyslexiespecialisten van het SWV aangeschoven. Vanuit de dyslexiemonitors,  de gesprekken in de werkgroep dyslexie-onderwijs en de andere overlegorganen lijkt er duidelijk behoefte te zijn aan een brede aanpak van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Na een duidelijke begripsafbakening en standpuntbepaling kwam […]


Nieuwsbrief augustus 2018 De routing EED, die nu sinds bijna een jaar door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gefaciliteerd wordt ten behoeve van de scholen in Lelystad, is door de kinderziekten heen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de recente knelpunten en op handen zijnde oplossingen. Om ook de behoefte aan ondersteuning op zorgniveau 3 […]


Open dag KBC Lelystad

1 juni Open Dag KinderBehandelCentrum Lelystad Op 1 juni a.s. houdt het KinderBehandelCentrum (KBC) van Triade een open dag. Partners in onderwijs en zorg zijn van harte welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen. Naast een rondleiding, zal uitleg worden gegeven over de methodieken en de diagnostiek. In de verschillende ruimtes worden […]


1e bijeenkomst werkgroep dyslexie-onderwijs

De gemeente Lelystad heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gevraagd om per oktober 2017 de routing Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) over te nemen. Om de toeleiding na de eerste inrichting nog efficiënter te maken is meer samenwerking met de scholen en de zorgaanbieders nodig. Daarnaast is er behoefte aan meer ondersteuning op zorgniveau 3. Om […]


uitwisselingsmarkt voorschools – basisschool

Drie organisaties van voorschoolse voorzieningen zijn ondanks het winterse sfeer naar de MFA Zuiderzee afgereisd; te weten Triade, GO! Kinderopvang en MEE IJsseloevers. Zij hebben in ieder geval kunnen netwerken en er zijn onderling afspraken gemaakt. Fijn dat deze mogelijkheid wordt geboden, een goed initiatief!          De intern begeleiders, die deels toch […]