informatie route V(S)O

28 september 2016 was er een voorlichting over de mogelijkheden met betrekking tot de route naar het V(S)O.


Bijeenkomst meer-en hoogbegaafdheid

De bijeenkomst meer- en hoogbegaafdheid voor leerkrachten en intern begeleiders van Lelystad en Dronten stond in het teken van het stellen van vragen aan de hand van de taxonomie van BLOOM. Hoe kunnen we (pientere) leerlingen al bij het activeren van de voorkennis aanspreken op hun hogere denkorde? 


Thema netwerkbijeenkomst 28 september Route V(S)O

28 september 2016 was er een goede opkomst bij de voorlichting over de mogelijkheden met betrekking tot de route naar het V(S)O. Het eerste deel werd gevuld door Erna Grootjen en Jouke Mellema. Vervolgens hebben Pieter Spronkers en Gerhard Straatsma boeiend verteld over de arrangementsklas en de mogelijke ontwikkelingen. Als afsluiting is er door Erna […]


2e IB bijeenkomst in Lelystad

Donderdag 15 september is de 2e IB bijeenkomst in Lelystad geweest met wederom enthousiaste IB-ers uit zowel Lelystad als Dronten. Klik op de onderstaande link om de prezi van dinsdag 13 september & donderdag 15 september te bekijken.   Ook is er in deze bijeenkomst aandacht besteed aan het naderende afscheid van Munda Tromp, Intern Begeleider van ’t Schrijverke. Zij […]