IB netwerk Dronten

Na een plenair gedeelte over recente landelijke ontwikkelingen door Laura Stroo en Nina Mast van “Zien in de klas” kon er gekozen worden uit vier hoeken.          OPP-gedrag Werkvorm intervisie OPP gedrag HGW 2.0  Essentie van  2.0 (1) Groepsplanloos werken 9 w’s en owbehoeften formuleren (1) De rol van de interne begeleider in het […]


Moeilijke gesprekken met ouders

Op 18 januari 2017 is er door het Samenwerkingsverband 24-03 Passend Onderwijs Lelystad Dronten aandacht besteed aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’.


Hebt u vluchtelingenkinderen op uw school?

Hebt u vluchtelingkinderen op school, dan breng ik graag onderstaand bericht onder uw aandacht.  Ook als u minder dan vier vluchtelingkinderen op school hebt, kunt u voor onderstaande bekostiging in aanmerking komen.


ib directeuren overleg 17 november 2016

Lees hier het verslag met onderwerpen over Digidoor (zorg), dossieranalyse, een toelichting op het ondersteuningsteam en good practices van zorgplicht. Vult u ook de evaluatie in?


informatie route V(S)O

28 september 2016 was er een voorlichting over de mogelijkheden met betrekking tot de route naar het V(S)O.


Bijeenkomst meer-en hoogbegaafdheid

De bijeenkomst meer- en hoogbegaafdheid voor leerkrachten en intern begeleiders van Lelystad en Dronten stond in het teken van het stellen van vragen aan de hand van de taxonomie van BLOOM. Hoe kunnen we (pientere) leerlingen al bij het activeren van de voorkennis aanspreken op hun hogere denkorde? 


Thema netwerkbijeenkomst 28 september Route V(S)O

28 september 2016 was er een goede opkomst bij de voorlichting over de mogelijkheden met betrekking tot de route naar het V(S)O. Het eerste deel werd gevuld door Erna Grootjen en Jouke Mellema. Vervolgens hebben Pieter Spronkers en Gerhard Straatsma boeiend verteld over de arrangementsklas en de mogelijke ontwikkelingen. Als afsluiting is er door Erna […]


2e IB bijeenkomst in Lelystad

Donderdag 15 september is de 2e IB bijeenkomst in Lelystad geweest met wederom enthousiaste IB-ers uit zowel Lelystad als Dronten. Klik op de onderstaande link om de prezi van dinsdag 13 september & donderdag 15 september te bekijken.   Ook is er in deze bijeenkomst aandacht besteed aan het naderende afscheid van Munda Tromp, Intern Begeleider van ’t Schrijverke. Zij […]