Maatregelen i.v.m. coronavirus

In de bijlage treft u de brief aan betreffende de maatregelen die het SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten genomen heeft vanwege het coronavirus.


Vergadering Ondersteuningsplanraad (OPR)

Op 25 januari 2019 vond de OPR vergadering plaats bij de Zevenster in Lelystad. Er is gesproken over de invulling van de functie van secretaris, de monitor 2018 en er is een gesprek geweest met de raad van toezicht van het SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, waarin de raad van toezicht de OPR bevraagd heeft op […]


De Poolster en De Vlieger werken samen aan expertise centrum NT-2

In samenwerking met Passend Onderwijs zijn Taalschool De Poolster in Lelystad en AZC schoolDe Vlieger in Dronten samen op weg om de kennis en expertise die zij hebben op het gebied van NT-2 te bundelen en te delen met het werkveld op de reguliere scholen in Lelystad en Dronten. NT-2 is Nederlandse les voor kinderen […]


Vergadering ondersteuningsplanraad (OPR)

Op donderdag 1 oktober 2018 is de OPR weer bij elkaar gekomen.Deze keer was ons overkoepelende thema het schoolondersteuningsprofiel. We hebben informatie met elkaar uitgewisseld en gekeken naar het dekkend aanbod van ons samenwerkingsverband.


Zomervakantie 20 juli t/m 2 september 2018

In verband met de zomervakantie is ons kantoor gesloten van 20 juli t/m 2 september 2018. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot 3 september, kunt u van 20 juli t/m 27 juli en van 27 augustus t/m 31 augustus het volgende nummer bellen: 06-51750394. Van 27 juli t/m 27 augustus zijn wij niet bereikbaar. […]


Vergadering ondersteuningsplanraad (OPR)

Op donderdag 22 maart is de OPR weer bij elkaar gekomen. Ditmaal om te praten over de schoolondersteuningsprofielen en de route die wordt gelopen om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan een bijzonder jubileum! In juni staat onze volgende en laatste OPR van dit schooljaar gepland.


Ondersteuningsplanraad (OPR)

Op 17 januari jl. waren we te gast op KBS De Toermalijn in Lelystad. Onderwerpen van gesprek waren: ontwikkelingsperspectieven en de route voor het nieuw samen te stellen ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband. Ook het jaarverslag 2017 en ons reglement zijn besproken. De notulen van de vergadering van 21 november 2017 staan op de site. Benieuwd geworden? […]


Aanbod NT-2 ondersteuning Passend onderwijs Lelystad-Dronten

Aanbod NT-2 ondersteuning Passend Onderwijs Lelystad–Dronten. Sinds oktober 2017 heeft het samenwerkingsverband een aanbod ondersteuning voor kinderen voor wie de moedertaal niet Nederlands is. Scholen die handelingsverlegenheid ervaren en/of extra ondersteuning nodig hebben voor een nieuwkomer in de klas kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband en via digidoor een aanvraag doen voor extra ondersteuning. De […]


Ondersteuningsplanraad (OPR)

Op dinsdag 21 november is de OPR weer bij elkaar geweest. Dit keer op De Driemaster in Dronten. Op deze avond zijn de taken opnieuw verdeeld. Verder hebben we het thema “arrangementen” besproken. We hebben gehoord dat arrangementen op verschillende manieren worden ingezet bij de verschillende besturen. Ook hebben we besproken wat hierin goed of fout zou […]