IB bijeenkomst Dyslexie


Details:


Agenda IB bijeenkomst facultatief thema ‘Dyslexie’

 Datum  : maandag 24 september 2018

Tijd        : 13.15 – 15.30 uur

Locatie  : De Pijler, Lelystad; zaal 1.15-1.16

Programma

13.15 uur         Binnenkomst met koffie/thee

13.30 uur         Opening en Inspiratie

13.45 uur         Wie is wie?

Doel: inrichting van dyslexiezorg Lelystad toelichten en kennismaking met partners

14.00 uur          Kennisdelen

Doel: interventiepiramide toelichten, Monitor Dyslexie presenteren,

recente ontwikkelingen delen (ondersteuningscontinuüm, LEA, co-morbiditeit)

14.15 uur           Interventie niveau 3: BOUW

Doel: BOUW zoals bedoeld, stand van zaken, toelichting BOUW door

ervaringsdeskundigen, invoering Lelystad breed/financiering

14.30 uur          Interventie niveau 3: handreiking NKD

Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3 (002)

Doel: toelichting handreiking, in groepjes maken van analyse op schoolniveau,

uitvoering niveau 3 en financiering

15.00 uur          Centrale terugkoppeling

15.15 uur           Interventie niveau 4: routing EED

Doel: mededelingen Digidoor, hoe werkt het? knelpunten en oplossingen

15.30 uur          Afsluiting, koffie en ontmoeting

Je kunt je inschrijven met onderstaand formulier

Inschrijving themabijeenkomst DYSLEXIE 24 september 2018

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor deze gratis bijeenkomst.