Terugkomweek sbo-bao voor bezoek aan oud-leerling(-en) De Driemaster, Dronten

Elk jaar organiseert SBO de Driemaster in Dronten onder de noemer ‘uitwisseling sbo-bao’ de gelegenheid voor een bezoek van de leraar/ intern begeleider aan de groep van uw oud-leerling. Zij nodigen u uit voor dit bezoek in week 10, van 2 tot en met 6 maart.   brief uitnodiging De Driemaster DrontenIB Bijeenkomst Dronten & Lelystad 3 maart 2020

Jaarthema IB bijeenkomsten 2019-2020: Versterken van de samenwerking onderwijs – jeugdhulp, ten einde optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en expertise en passend onderwijs te realiseren. Oktober 2019: De lezing van Vera Jansen spitste zich toe op de verantwoordelijkheden en taken van de leden van ondersteuningsteam/basisteam, dat wat binnen de invloedssfeer van de intern […]IB Bijeenkomst Dronten en Lelystad 5 maart 2020

Jaarthema IB bijeenkomsten 2019-2020: Versterken van de samenwerking onderwijs – jeugdhulp, ten einde optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en expertise en passend onderwijs te realiseren. Oktober 2019: De lezing van Vera Jansen spitste zich toe op de taken en verantwoordelijkheden van de leden van ondersteuningsteam/basisteam, dat wat binnen de invloedssfeer van de intern […]Netwerkbijeenkomst Dronten 2 april 2020Netwerkbijeenkomst Lelystad 7 april 2020IB Bijeenkomst Dronten en Lelystad 12 mei 2020IB Bijeenkomst Dronten en Lelystad 14 mei 2020